Visie

MoonsCoaching & Advies, the next step

Ik vind dat coaching persoonlijke ontwikkeling moet stimuleren en ondersteunen. Het moet je mogelijk maken om vanuit andere perspectieven te kijken naar persoonlijke thema’s of blokkades. Pas dan kun je ze opruimen en ruimte creëren voor ‘the next step’!

Mijn overtuiging is dat het In ieders leven van belang is 3 zaken in balans te houden of te krijgen:

● het niveau van doen: deskundigheid
● het niveau van zijn: bezieling, visie en idealen
● het niveau van samenwerking / verbinding

Wanneer binnen deze niveaus één niveau doorslaat, is er geen balans meer, Coaching kan je dan helpen de balans te herstellen.

Als mens en coach geloof ik er in dat ieder mens creativiteit in zich heeft en verantwoordelijkheid kan nemen voor oplossingen en groei. Ieder mens en iedere organisatie beschikt, vaak zonder het zelf te weten, over oplossend vermogen.
Mijn ervaring is dat in teams meer begrip voor elkaar ontstaat wanneer je jezelf en de ander beter kent. Vaak kan dit niet zonder een coach. Wederzijds begrip zal vervolgens effectiviteit en plezier brengen in de samenwerking. Het zal leiden tot het beter halen van doelstellingen en tot het bereiken van meer resultaten.
Kortom, coaching zal leiden tot het zetten van “the next step”!

Ik vind het belangrijk in coaching uit te gaan van de hier en nu situatie. Graven diep in het verleden zoals bij therapie hoort niet bij coaching. Ik wil vanuit de huidige situatie vooruit in een gestructureerd doelgericht proces. Voor mij is belangrijk dat de coach en de coachee complementair zijn. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Voor mij is coaching wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Waarom Carolien Moons?
Achtergrond Carolien Moons
Opleidingen
Referenties

contactbutton Heb je een vraag of kan ik je helpen, neem contact met mij op.