Teamcoaching

Wanneer Teamcoaching:

  • Het verbeteren van het onderlinge vertrouwen tussen de teamleden
  • Ondersteuning van het ontwikkelproces in teams bij reorganisatie, crisis, conflict, samenvoeging of ontevredenheid
  • Het ontwikkelen van effectieve communicatie binnen bestaande of nieuwe teams
  • Het verbeteren van de samenwerking, de focus en dynamiek binnen teams
  • Het kennen, benutten en integreren van onderlinge verschillen

Teams zijn van zeer groot belang voor hun organisatie. Hier worden strategische organisatiedoelen omgezet in concrete acties en resultaten. Binnen een team werken mensen samen, en zijn van elkaar afhankelijk om de vastgestelde doelen te realiseren.

Een team bestaat uit individuen, vaak verschillende persoonlijkheidstypes met eigen stijlen en gedrag. Voor het effectief met elkaar leren omgaan en gebruik maken van de diversiteit is teamcoaching een belangrijk instrument. Het geeft inzicht in die verschillen en leert deze te gebruiken. Zo ontstaan succesvollere teams die effectiever samenwerken.

Mijn teamcoaching start bij de individuele medewerker. Deze leert zijn eigen gedrag en stijl beter kennen en krijgt hiermee zelfinzicht. Zelfinzicht is de sleutel tot succes bij teamontwikkeling.

Insights Discovery:

MoonsCoaching & Advies maakt bij teamcoaching gebruik van het instrument Insights Discovery. Het team krijgt uitleg over het model en de theorieën die er aan ten grondslag liggen. Iedere deelnemer ontvangt zelf een Persoonlijk Profiel. Dit vormt de basis voor ieder individueel teamlid en iedereen ontdekt hier zijn persoonlijke bijdrage aan het team. De koppeling van alle individuele profielen tot een teamprofiel maakt inzichtelijk wat de meerwaarde van elk teamlid is aan het team. Het instrument kent een onderverdeling in persoonlijkheidstypen met bijbehorend gedrag. Met behulp van oefeningen worden de verschillen in typen en gedrag zichtbaar. Daardoor gaan we de ander beter begrijpen. We leren hierdoor beter in te spelen op het gedrag van anderen. We zien hoe anders dit gedrag kan zijn in vergelijking tot het eigen gedrag. Door dit bewustzijn ben je in staat betere verbinding te maken met de ander en je eigen gedrag af te stemmen op de ander. Je leert gebruik te maken van elkaars krachten. Door het proces van begrip en aanpassing bouw je aan het onderlinge vertrouwen en wordt het team sterker en effectiever.

Werkwijze                                

contactbutton  Heb je een vraag of kan ik je helpen, neem contact met mij op.