Inzicht in het eigen persoonlijkheidstype

Een opgemaakt Persoonlijk Profiel van Insights Discovery geeft inzicht in het eigen persoonlijkheidstype, de gedragsvoorkeur, talenten en mogelijke valkuilen. Het profiel geeft concrete handvatten voor ontwikkeling en groei. Insights Discovery is een instrument dat  je kan uitdagen te stretchen op minder ontwikkelde kanten en kan stimuleren vanuit kracht te groeien op ontwikkelde kanten. Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld hebben van zichzelf, zij ook beter effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in eigen kwaliteiten, beperkingen en gedragsstijl kan mensen helpen om gedragsstijlen van anderen te herkennen en te begrijpen. Dit bevordert het effectief inspelen op de gedragsstijl van anderen. Hierdoor ontstaat succesvolle verbinding en samenwerking.

Teamprofiel
Insights Discovery inzetten bij
De vier kleurkwadranten
Werken met een Profiel